ES projektai

Klientų paslaugų užsakymo ir valdymo savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas 

UAB „Tomegrisnuo 2021 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti klientų užsakymų savitarnos sprendimą, kuriame klientai galėtų užsisakyti paslaugas, matytų užsakymų statusą, galėtų pateikti ir gauti įvairią informaciją, įskaitant ir važtaraščius (CRM) bei sąskaitas už suteiktas paslaugas. 

Projekto rezultatas – bus sukurta savitarnos sprendimo programinė įranga, kuri bus integruota su įmonės verslo valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemomis.  Taip pat veiklos rezultatas bus savitarnos sprendimo įdiegimas ir sukonfigūravimas, darbuotojų mokymas ir bus užtikrinta programinės įrangos priežiūra 36 mėn. nuo jos įdiegimo. 

UAB „Tomegris, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.   

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė 

Projekto pavadinimasKlientų paslaugų užsakymo ir valdymo savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas 

Projekto vykdytojas: UAB „Tomegris 

Projekto vykdymo pradžia: 2021 m. rugpjūčio 02 d. 

Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. gruodžio 10 d.