Apie ES Projektus

Savitarnos sprendimo, susijusio su klientų paslaugų užsakymu ir valdymu, sukūrimas ir įgyvendinimas savitarnos sprendimo, susijusio su klientų paslaugų užsakymu ir valdymu, sukūrimas ir įgyvendinimas.

Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. UAB Tomegris dalyvavo įgyvendinant projektą, kuriuo siekiama sukurti klientų užsakymų savitarnos sprendimą, kuriuo naudodamiesi klientai galėtų užsisakyti jiems reikalingas paslaugas, matyti užsakymų būseną, pateikti ir gauti įvairius informacijos srautus, įskaitant važtaraščius (CRM) ir sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas. Projekto rezultatas – sukurta savitarnos sprendimų programinė įranga, kuri bus integruota į įmonės verslo valdymo ir apskaitos sistemas. Be to, veiklos rezultatas bus savitarnos sprendimo diegimas ir konfigūravimas bei darbuotojų mokymas. Taip pat bet kokia programinės įrangos priežiūra bus užtikrinama trisdešimt šešis mėnesius nuo įdiegimo momento.

UAB „Tomegris” užtikrins optimalų laiko ir išteklių panaudojimą, kad projektas būtų įgyvendintas maksimaliai siekiant tų tikslų ir rezultatų, kurie buvo nustatyti projektui.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – savitarnos sprendimo, skirto klientų paslaugoms užsakyti ir valdyti, sukūrimas ir įdiegimas.

Projekto vadovas: UAB „Tomegris

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2021 m. rugpjūčio 2 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. gruodžio 10 d.

es cover 1

Geriausia nauda klientams