Privatumo politika

Privatumo politika

Gerbiame jūsų privatumą ir esame įsipareigoję jį saugoti laikydamiesi šios privatumo politikos (toliau – Politika). Šioje Politikoje aprašomi informacijos, kurią galime rinkti iš jūsų arba kurią galite pateikti (toliau – Asmeninė informacija) tomegris.lt svetainėje (toliau – Svetainė arba Paslauga) ir bet kuriuose susijusiuose produktuose bei paslaugose (toliau – Paslaugos), tipai ir mūsų praktika renkant, naudojant, prižiūrint, saugant ir atskleidžiant šią Asmeninę informaciją. Jame taip pat aprašomi jums prieinami pasirinkimai, susiję su jūsų Asmeninės informacijos naudojimu, ir tai, kaip galite ją pasiekti ir atnaujinti.

Ši Politika yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų (“Vartotojas”, “jūs” arba “jūsų”) ir šios Svetainės operatoriaus (“Operatorius”, “mes”, “mus” arba “mūsų”). Jei šią sutartį sudarote įmonės ar kito juridinio asmens vardu, patvirtinate, kad turite įgaliojimus įpareigoti tokį subjektą laikytis šios sutarties; tokiu atveju sąvokos “Naudotojas”, “jūs” arba “jūsų” reiškia tokį subjektą. Jei tokių įgaliojimų neturite arba jei nesutinkate su šios sutarties sąlygomis, privalote nesutikti su šia sutartimi ir negalite naudotis Svetaine ir Paslaugomis. Prisijungdami prie Svetainės ir Paslaugų bei jomis naudodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šios politikos sąlygų. Ši Politika netaikoma įmonių, kurios mums nepriklauso ir kurių mes nekontroliuojame, arba asmenų, kurių mes neįdarbiname ir kuriems nevadovaujame, praktikai.

Informacijos rinkimas

Svarbiausias mūsų prioritetas – klientų duomenų saugumas, todėl taikome “jokių žurnalų” politiką. Galime tvarkyti tik minimalius naudotojo duomenis, tik tiek, kiek būtina Svetainei ir Paslaugoms palaikyti. Automatiškai surinkta informacija naudojama tik galimiems piktnaudžiavimo atvejams nustatyti ir statistinei informacijai apie naudojimąsi Svetaine ir Paslaugomis bei jų srautą nustatyti. Ši statistinė informacija nėra kitaip apibendrinama taip, kad būtų galima identifikuoti konkretų sistemos naudotoją.

Vaikų privatumas

Sąmoningai nerenkame jokios asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 metų vaikų. Jei esate jaunesni nei 18 metų, Svetainėje ir Paslaugose neteikite jokios Asmeninės informacijos. Jei turite pagrindo manyti, kad jaunesnis nei 18 metų vaikas per Svetainę ir Paslaugas mums pateikė Asmeninę informaciją, susisiekite su mumis ir paprašykite ištrinti to vaiko Asmeninę informaciją iš mūsų Paslaugų.

Raginame tėvus ir teisėtus globėjus stebėti, kaip jų vaikai naudojasi internetu, ir padėti užtikrinti šios Politikos laikymąsi, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per Svetainę ir Paslaugas be jų leidimo. Taip pat prašome visų tėvų ir teisėtų globėjų, prižiūrinčių vaikus, imtis būtinų atsargumo priemonių ir užtikrinti, kad jų vaikai būtų instruktuoti niekada neteikti Asmeninės informacijos internete be jų leidimo.

Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas

Tvarkydami Asmens duomenis veikiame kaip duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas, išskyrus atvejus, kai su jumis esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį ir tokiu atveju jūs esate duomenų valdytojas, o mes – duomenų tvarkytojas.

Mūsų vaidmuo taip pat gali skirtis priklausomai nuo konkrečios situacijos, susijusios su asmenine informacija. Mes veikiame kaip duomenų valdytojas, kai prašome jūsų pateikti savo Asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant užtikrinti jūsų prieigą prie Svetainės ir Paslaugų bei naudojimąsi jomis. Tokiais atvejais mes esame duomenų valdytojas, nes nustatome Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Mes veikiame kaip duomenų tvarkytojas tais atvejais, kai Jūs pateikiate Asmens duomenis naudodamiesi Svetaine ir Paslaugomis. Mums nepriklauso, mes nekontroliuojame ir nepriimame sprendimų dėl pateiktos Asmeninės informacijos, o tokia Asmeninė informacija tvarkoma tik pagal jūsų nurodymus. Tokiais atvejais Asmeninę informaciją teikiantis Naudotojas veikia kaip duomenų valdytojas.

Kad Svetainė ir Paslaugos būtų jums prieinamos arba kad įvykdytume teisinius įsipareigojimus, mums gali prireikti rinkti ir naudoti tam tikrą asmeninę informaciją. Jei nepateiksite mūsų prašomos informacijos, gali būti, kad negalėsime jums suteikti prašomų produktų ar paslaugų. Bet kokia informacija, kurią iš jūsų renkame, gali būti naudojama siekiant padėti mums valdyti ir eksploatuoti Svetainę ir Paslaugas.

Jūsų Asmens duomenų tvarkymas priklauso nuo to, kaip sąveikaujate su Svetaine ir Paslaugomis, kurioje pasaulio vietoje esate ir ar taikomas vienas iš toliau nurodytų atvejų: (i) davėte sutikimą vienu ar daugiau konkrečių tikslų; (ii) informacijos pateikimas yra būtinas sutarčiai su jumis ir (arba) bet kokiems ikisutartiniams įsipareigojimams įvykdyti; (iii) tvarkyti informaciją būtina, kad būtų įvykdyta jums taikoma teisinė prievolė; (iv) duomenų tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama viešojo intereso labui arba vykdant mums suteiktus oficialius įgaliojimus; (v) duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais.

Atkreipkite dėmesį, kad pagal kai kuriuos teisės aktus mums gali būti leista tvarkyti informaciją tol, kol jūs neprieštaraujate tokiam tvarkymui, atsisakydami ją tvarkyti, nesiremiant sutikimu ar kitais teisiniais pagrindais. Bet kuriuo atveju mes mielai paaiškinsime, koks konkretus teisinis pagrindas taikomas duomenų tvarkymui, ypač ar Asmens duomenų pateikimas yra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas, būtinas sutarčiai sudaryti.

Informacijos atskleidimas

Siekdami išlaikyti aukščiausią privatumo lygį ir visapusiškai apsaugoti jūsų Asmeninę informaciją, jūsų Asmenine informacija nesidalijame su niekuo ir dėl jokios priežasties.

Informacijos saugojimas

Jūsų Asmeninę informaciją saugosime ir naudosime tiek laiko, kiek reikia mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti, mūsų sutartims vykdyti, ginčams spręsti ir nebent įstatymai reikalauja ar leidžia ilgesnį saugojimo laikotarpį.

Galime naudoti bet kokius suvestinius duomenis, gautus iš jūsų Asmeninės informacijos arba apimančius jūsų Asmeninę informaciją po to, kai ją atnaujinsite arba ištrinsite, bet ne taip, kad būtų galima nustatyti jūsų asmeninę tapatybę. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, Asmens duomenys ištrinami. Todėl, pasibaigus saugojimo laikotarpiui, teisė susipažinti, teisė ištrinti, teisė ištaisyti ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinamos.

Slapukai

Mūsų Svetainėje ir Paslaugose naudojami slapukai, padedantys suasmeninti jūsų patirtį internete. Slapukas – tai tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įrašo į jūsų kietąjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti ar virusams į jūsų kompiuterį perduoti. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali perskaityti tik to domeno žiniatinklio serveris, kuris jums išdavė slapuką.

Galime naudoti slapukus rinkti, saugoti ir sekti informaciją saugumo, personalizavimo ir statistikos tikslais. Atkreipkite dėmesį, kad turite galimybę priimti arba atsisakyti slapukų. Dauguma interneto naršyklių pagal numatytuosius nustatymus automatiškai priima slapukus, tačiau, jei norite, galite pakeisti naršyklės nustatymus ir atsisakyti slapukų.

“Do Not Track” signalai

Kai kuriose naršyklėse įdiegta funkcija “Nesekti”, kuri rodo jūsų lankomoms svetainėms, kad nenorite, jog jūsų veikla internete būtų stebima. Sekimas nėra tas pats, kas informacijos naudojimas ar rinkimas, susijęs su svetaine. Šiais tikslais sekimas reiškia asmenį identifikuojančios informacijos rinkimą iš vartotojų, kurie naudojasi arba lankosi interneto svetainėje ar internetinėje paslaugoje, kai jie laikui bėgant juda skirtingose interneto svetainėse. Tai, kaip naršyklės perduoda signalą “Nesekti”, dar nėra vieninga. Todėl Svetainė ir Paslaugos dar nėra sukurtos taip, kad galėtų interpretuoti ar reaguoti į jūsų naršyklės perduodamus “Do Not Track” signalus. Nepaisant to, kaip išsamiau aprašyta šioje Politikoje, mes ribojame jūsų Asmeninės informacijos naudojimą ir rinkimą. Norėdami gauti naršyklėms ir mobiliesiems įrenginiams skirtų “Do Not Track” protokolų aprašymą arba sužinoti daugiau apie jums prieinamus pasirinkimus, apsilankykite internetcookies.com.

Nuorodos į kitus išteklius

Svetainėje ir Paslaugose yra nuorodų į kitus išteklius, kurie mums nepriklauso ir kurių mes nekontroliuojame. Atkreipkite dėmesį, kad mes neatsakome už tokių kitų išteklių ar trečiųjų šalių privatumo praktiką. Raginame jus būti sąmoningus, kai paliekate Svetainę ir Paslaugas, ir perskaityti kiekvieno šaltinio, kuris gali rinkti Asmens duomenis, privatumo pareiškimus.

Informacijos saugumas

Negalima garantuoti duomenų perdavimo internetu ar belaidžiu tinklu. Todėl, nors mes stengiamės apsaugoti jūsų Asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad (i) egzistuoja interneto saugumo ir privatumo apribojimai, kurių mes nekontroliuojame; (ii) negalima garantuoti visos informacijos ir duomenų, kuriais jūs keičiatės su Svetaine ir Paslaugomis, saugumo, vientisumo ir privatumo; ir (iii) nepaisant visų pastangų, bet kokią tokią informaciją ir duomenis gali peržiūrėti arba suklastoti trečioji šalis.

Duomenų saugumo pažeidimas

Jei sužinotume, kad Svetainės ir Paslaugų saugumas buvo pažeistas arba Vartotojų asmeninė informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant, bet neapsiribojant, saugumo atakas ar sukčiavimą, pasiliekame teisę imtis pagrįstai tinkamų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, tyrimą ir pranešimą, taip pat pranešimą teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų saugumo pažeidimo atveju dėsime pagrįstas pastangas, kad praneštume nukentėjusiems asmenims, jei manysime, kad dėl pažeidimo kyla pagrįsta žalos naudotojui rizika, arba jei pranešimo reikalaujama pagal kitus teisės aktus. Kai tai padarysime, paskelbsime pranešimą Svetainėje.

Pakeitimai ir pataisos

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti šią Politiką arba jos sąlygas, susijusias su Svetaine ir Paslaugomis. Kai tai padarysime, atnaujintą datą nurodysime šio puslapio apačioje. Taip pat savo nuožiūra galime jus informuoti kitais būdais, pavyzdžiui, naudodami jūsų pateiktą kontaktinę informaciją.

Jei nenurodyta kitaip, atnaujinta šios Politikos versija įsigalioja iš karto po to, kai paskelbiama pakeista Politika. Tolesnis naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis po pakeistos Politikos įsigaliojimo dienos (arba po kito tuo metu nurodyto veiksmo) bus laikomas jūsų sutikimu su šiais pakeitimais. Tačiau be jūsų sutikimo mes nenaudosime jūsų Asmeninės informacijos iš esmės kitaip, nei buvo nurodyta tuo metu, kai jūsų Asmeninė informacija buvo renkama.

Šios politikos priėmimas

Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Prisijungdami prie Svetainės ir Paslaugų, naudodamiesi jomis ir pateikdami savo informaciją, jūs sutinkate laikytis šios Politikos. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės prisijungti prie Svetainės ir Paslaugų arba jomis naudotis. Ši privatumo politika buvo sukurta padedant WebsitePolicies.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų, nuogąstavimų ar skundų dėl šios politikos, mūsų turimos informacijos apie jus arba norite pasinaudoti savo teisėmis, kviečiame susisiekti su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

https://tomegris.lt/contact/

Skundus ir ginčus stengsimės išspręsti ir dėsime visas įmanomas pastangas, kad patenkintume jūsų pageidavimą pasinaudoti savo teisėmis kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per galiojančiuose duomenų apsaugos įstatymuose numatytus terminus.

Šis dokumentas paskutinį kartą atnaujintas 2022 m. gruodžio 27 d.